Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 24 of 24 (0.093 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:U
[texts]1804 utdrag av uppbudsprotokoll hemman nr 3 i Stråkanäs - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Per Eriksson noterar sina skyldigheter till föräldrarna samt noteras hemmanets skulder till bl a majoren Bethen. Detta är uppbud nr 3.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; stråkanäs; historisk skogsexport från kalix älvdal
Downloads: 103
[texts]Underrättelser om Gyljens bruksanläggning - Bergmankällor
Beskrivning över Gyljens bruksanläggning "med dertill hörande Hemman och Hemman m.m. uti Norrbotten", Carl Magnus Robson. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; gyljen; lägenheter; järnbruk; masugn; överkalix; masugnar; hemman; hakkas; kugerbäcker; bönkroken; räktfors; bondersby; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 165
[audio]Undrar du över något - Magnus Cedergre
Del av en audioguide, en frågelåda
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide; undrar
Downloads: 17
[texts]Uppdrag att sälja en pant - Stenströmshandlingar
J.M. Sandeberg har lämnat in en guldklocka som pant hos C. Lindberg. Sandeberg kan inte läsa in den utan uppdrar åt Lindberg att värdera och sälja den. Chrispin Lindberg är gift med Caisa Lena Bergman i hennes första gifte. Dessutom en ytterligare handling.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; chrispin lindberg; j.m. sandeberg; lindberg; sandeberg; caisa lena bergman
Downloads: 52
[texts]Uppgifter å utskylder - Grytnäsarkivet
Uppgifter å utskylder, Bodträskfors samt Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bodträskfors ab; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; kalix avd f jokkmokk; utskylder
Downloads: 30
[texts]Uppgörelse med Erik Johan Andersson - Grytnäsarkivet
Uppgörelse med förre arrendatorn på Grytnäs Erik Johan Andersson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs; erik johan andersson; grytnäs; arrendator
Downloads: 76
[texts]Uppgörelse med Johannes Sällström - Grytnäsarkivet
Handlngar rörande en uppgörelse med Johannes Sällström 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f sällström
Downloads: 36
[texts]Upprop till valmän 1886 - Grytnäsarkivet
"Till Neder-Kalix sjelfständiga valmän!" står det på det här uppropet från 188
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; valmän; upprop
Downloads: 8
[texts]Ur bokföringen - Filipsborgsarkivet
Debetsidan för Herr Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 292; kalix avd g räkenskaper; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström
Downloads: 8
[texts]Ur bokföringen - Filipsborgsarkivet
Debetsidan för Herr P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 293; kalix avd g räkenskaper; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg
Downloads: 9
[texts]Utbetalning - Filipsborg
Carl Emanuel Bergman begär att Norrbottens enskilda bank skall betala ut dom innestående medlen som han har ( 100.000 kr). Han önskar att medlen kan betalas ut på någon av bankerna i Stockholm.
Keywords: kalix id 627; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; carl emanuel bergman; kalix avd g; norrbottens enskilda bank
Downloads: 2
[texts]Utdrag från dombok 1801 om Styrmans äng - Näsby byakista
Ett utdrag från Domboken 1801 i Nederkalix angående samtliga Näsbyns jordägare som instämt soldaten i Torne, Johan Styrman, att han måste avträda den åker han på byns utmark innehaver och nyttjar. Åkern var utlovad på livstid till numera avlidne tunnbindaren Olof Björkman och dess även avlidna hustru Anna Liljedahl. Dessa hade sålt åkern till pigan Brita Nilsdotter, som nu var Styrmans hustru...
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; näsby byakista; kalix avd f domboksutdrag
Downloads: 61
[texts]Utdrag från kommunalstämmoprotokoll 1886 - Grytnäsarkivet
Utdrag från kommunastämmoprotokoll i Nederkalix daterat 8 november 1886, angående bygge av bro över Kalix älv
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f brobygge; bygge av bro över kalix älv; kalix älv
Downloads: 40
[texts]Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by - Grytnäsarkivet
Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by, nr 2 Kaltis år 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; pajala; kaltis
Downloads: 35
[texts]Utdrag ur kommunalstämmoprotokoll 1884 - Grytnäsarkivet
Utdrag från kommunalstämmoprotokoll i Nederkalix den 23 augusti 1884, angående bygge av bro över Kalix älv
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f brobygge; bygge av bro över kalix älv; kalix älv
Downloads: 26
[texts]Utdrag ur Nederkalix dombok 1911 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Guldsmeden Oskar Strömberg i Haparanda instämd för olaga handel med sina guldsmedsarbeten på höstmarknaden i Vassen.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; haparanda; vassen; marknad
Downloads: 83
[texts]Utlandsaffärer - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och går igenom aktuella affärshändelser.
Keywords: kalix id 783-784; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 57
[texts]Utlandsaffärer - Filipsborgsarkivet
Manne informerar löpande om dom pågående utlandsaffärerna.
Keywords: kalix id 717-718; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 55
[texts]Utlandsaffärerna - Filipsborgsarkivet
Manne berättar som vanligt om dom löpande affärerna med utlandet där man med stor framgång tjänar mycket pengar. Precis som i tidigare brev kommer problemet med morbror Deutsch upp, denna gång är han inte så glad över att han hålls utanför information om företagets ställning mm.
Keywords: kalix id 728-731; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 45
[texts]Utlandsaffärerna - Filipsborgsarkivet
Manne meddelar sin far löpande om dom lysande utlandsaffärerna. Men bekymren med med morbror Deutsch kvarstår, i synnerhet hans ständiga påståenden om hur illa det kommer att gå för företaget Bergman Hummel & Co. Av dom lösryckta fragment han hör från Johan August , David Hummel och Carl Fredrik Åkerström drar han alltid negativa slutsatser om bolaget. Han har även bråkat med farbror Emil om att han skall utbetala till faster Henrika hennes innestående medel...
Keywords: kalix id 720-723; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 56
[texts]Utlandsaffärerna - Filipsborgsarkivet
Manne berättar som vanligt om dom löpande affärerna med utlandet där man med stor framgång tjänar mycket pengar. Han återkommer ändå löpande till oron över morbror Deutsch allmänna mentala tillstånd. Han lägger sig i affärerna och drar slutsatser av öösryckt information som han tolkar som han vill, som oftast utmynnar i en domedagsprofetia. Till Manne berättar Ekengren att han har skrivit till Johan August och bett att inte längre sälja med förskott utan att han kunde hjälp...
Keywords: kalix id 724-727; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 36
[texts]Utskeppningsadresser - Filipsborgsarkivet
Förteckning över leveransadresser av sågade trävaror från Bergman Hummel & Co. Det är adresser på orter dit virket skulle levereras i England, Frankrike, Belgien, Spanien, Portugal, Italien och Afrika.
Keywords: kalix id 608-615; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g leveransförteckningar; leveransadresser; bergman hummel & co
Downloads: 65
[texts]Utslag från Kungl. Maj:t 1885 - Grytnäsarkivet
Utslag från Kungl. Maj:t 1885-12-18 om ersättning för strömrensningsbyggnader
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div tvister; strömrensning; kungl majt
Downloads: 36
[texts]Utslag i Rolfs by 1875 - Grytnäsarkivet
Ett utslag i Häradsrätten den 2 mars 1875 om olovligt tillgrepp av skog i Rolfs by
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div tvister; rolfs by
Downloads: 54
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
audio

Terms of Use (31 Dec 2014)